Ana Sayfa / Hizmetler / Hukuk

Hukuk

Sınai hakların tescil ve tescil sonrası süreçleri hukuki zemin üzerinde biçimlendiğinden, hukuk danışmanlığının niteliği bu süreçte en belirleyici unsurlardan biridir.

Erk patentin hukuki danışmanlık anlayışı iki ana temel üzerine oturmaktadır: Marka, patent ve tasarım haklarının tescil edilebilirliği ve tescil süreçleriyle ilgili itirazların, operasyon birimleriyle birlikte bütünleşik değerlendirildiği ve iltibas yaratacak düzeyde hak ihlalleri ile hükümsüzlük hallerini bağımsız olarak, hukuki zeminde yürütüldüğü çalışma modeli benimsenmektedir.

Erk Patent’te hukuki danışmanlık hizmetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar konusunda uzman Avukat Vekiller tarafından yürütülür. Aynı zamanda bu hizmetler, tescil ya da kullanımdan doğan haklara dayalı ihtar hazırlama, arabuluculuk gibi mahkeme dışı çözümleri içermekle birlikte, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları yanında haksız rekabete dayanan hukuki meselelerin, hukuk alt yapısında yürütülmesi ve yönetilmesini kapsar.

Hukuki Hizmet Kalemlerimiz

 • İyi Niyet Mektubu Hazırlanması
 • Resmi İhtarname Gönderimi
 • İhlale İlişkin Tespit Davaları
 • Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Tecavüz Davaları
 • Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Hükümsüzlük Davaları
 • Tazminat Talepleri, Ceza Ve Hukuk Davaları
 • Fikri Haklar İhlal Davaları
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Özel Anlaşmalara ilişkin Sözleşmeler
 • Arabuluculuk Faaliyetleri
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Tüm Hukuki Süreçlerin Yönetimi
 • Muvafakatname Talepleri ve Sürecin Yönetilmesi
 • Gümrük Koruma Talepleri
Hizmet talepleriniz ve diğer sorularınız için bize ulaşın.